pt., 06/12/2013 - 15:21

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w konkursie na temat chorób neurozwyrodnieniowych pt. Cross-Disease Analysis of Pathways ogłaszanym w ramach inicjatywy EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND).

Tematyka konkursu:

Ideą konkursu  jest inspirowanie nowatorskich i międzydziedzinowych badań naukowych, które łączą doświadczenia o charakterze przedklinicznym bądź klinicznym z podejściami z obszaru biologii obliczeniowej. Celem inicjatywy JPND jest również wsparcie badań polegających na przeprowadzaniu systemowych analiz chorób neurozwyrodnieniowych oraz innych schorzeń chronicznych. Badania te mogą się przyczynić do ujawnienia wspólnych oraz różnicujących mechanizmów leżących u podłoża tych chorób, a także dzięki analizom wykraczającym poza tradycyjne podziały kliniczne poszerzyć naszą wiedzę o patofizjologicznych mechanizmach badanych schorzeń.    

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby neurozwyrodnieniowe:

 • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • chorobę Huntingtona,
 • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 • rdzeniowy zanik mięśni.

Sposób i termin składania wniosków:

Wnioski mogą składać konsorcja złożone z przynajmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu grup badaczy pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie:

 • Belgia
 • Finlandia
 • Francja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Kanada
 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Szwecja
 • Turcja
 • Włochy

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 300 tys. EUR. 

Termin składania wniosków, tzw. pre-proposals, upływa 18 lutego 2014 r. Wnioski należy składać za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na tutaj.

Dokumentacja konkursowa:

Call text

Country specific information

Polscy wnioskodawcy są również zobowiązani do przesłania tabeli zawierającej szczegółowy budżet proponowanego projektu do 18 lutego 2014 r. na adres:  marcin.liana@ncn.gov.pl.

Pre-proposal Application Form

Frequently Asked Questions

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partnering Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu

Kontakt: