śr., 04/12/2013 - 11:10

Z radością informujemy, że międzynarodowy projekt badawczy pt. Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa – wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza naukowa realizowany pod kierownictwem dra hab. inż. Bogusława Szmygina z Politechniki Lubelskiej otrzymał finansowanie w konkursie ogłoszonym przez NCN wraz z konsorcjum JPI Cultural Heritage. Kwota przyznanych środków finansowych wynosi 623 291,00 zł.   

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej JPI Cultural Heritage.