czw., 05/12/2013 - 13:00

W dniach 15-16 listopada w Cambridge w Wielkiej Brytanii odbyła się druga edycja konferencji Science. Polish Perspectives. Konferencja, organizowana przez dwa stowarzyszenia studenckie Cambridge University Polish Society oraz Oxford University Polish Society przy wsparciu LSE SU Polish Business Society, jest miejscem spotkania studentów, doktorantów i młodych badaczy pochodzących z Polski, prowadzących badania poza granicami kraju.

Jednym z głównych celów tegorocznej konferencji była popularyzacja nauki. Podczas dwudniowej  sesji uczestnicy wysłuchali wielu prezentacji wygłoszonych przez młodych naukowców reprezentujących nauki o życiu, nauki matematyczno-fizyczne oraz ekonomiczne. Wśród prelegentów znaleźli się również wybitni naukowcy prowadzący badania w Polsce, prof. Maciej Żylicz z Międzynarodowego Instytutu  Biologii Molekularnej i Komórkowej (IBMiK) w Warszawie, prof. Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN oraz prof. Jacek Baranowski z Uniwersytetu Warszawskiego. W panelach i dyskusjach poświęconych m.in. kształtowaniu karier młodych naukowców oraz współpracy nauki z przemysłem uczestniczyli przedstawiciele polskiego środowiska naukowego, a także  instytucji finansujących naukę w Polsce, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Podczas konferencji Centrum reprezentowali koordynatorzy dyscyplin dr Magdalena Kowalczyk, dr Maciej Krzystyniak, dr Marcin Liana oraz Malwina Gębalska z Zespołu ds. współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji na temat konferencji tutaj.

fot. Andrzej Kaczorowski

fot. Paweł Jaworski

fot. Andrzej Kaczorowski

fot. Andrzej Kaczorowski

fot. Tomasz Augustynek