pt., 13/12/2013 - 09:10

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2013 r. (sobota) biuro Narodowego Centrum Nauki będzie otwarte, w związku z planowanym na dzień 27 grudnia zamknięciem. Jednocześnie przypominamy, że jeszcze tylko do 16 grudnia br. można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6.

Wersje elektroniczne wniosków należy przesłać do NCN za pośrednictwem systemu OSF do godziny 23:59:59 w dniu 16 grudnia 2013 r.

Wersje drukowane wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6 można dostarczyć do Narodowego Centrum Nauki najpóźniej do godziny 15:30 w poniedziałek, 16 grudnia 2013 r. lub nadać tego samego dnia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Wniosek wysłany za pośrednictwem innych operatorów (np. firm kurierskich) powinien wpłynąć do NCN najpóźniej w dniu 16 grudnia.

Narodowe Centrum Nauki nie odpowiada za trudności techniczne ze złożeniem wniosku mogące wystąpić w przypadku przeciążenia systemu OSF w ostatnich dniach składania wniosków.