pt., 13/12/2013 - 09:35

Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów w 2013 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN:

  • HARMONIA 3, MAESTRO 3, ogłoszonych 15 czerwca 2012 r.,
  • OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych 15 września 2012 r.,
  • SYMFONIA 1, ogłoszonym 15 listopada 2012 r.,
  • ETIUDA 1, FUGA 2, MAESTRO 4, HARMONIA 4, ogłoszonych 15 grudnia 2012 r.,
  • OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5, ogłoszonych 15 marca 2013 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.