pt., 13/12/2013 - 07:10

W dniu 15 listopada na Politechnice Łódzkiej odbyła się ostatnia z sześciu zaplanowanych na ten rok sesji warsztatów szkoleniowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD), w których aktywnie uczestniczyli pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (DBR) Narodowego Centrum Nauki.

Współpraca NCN z KRD została zainicjowana w maju bieżącego roku spotkaniem informacyjnym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejne spotkania odbyły się w czerwcu w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w październiku na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w listopadzie natomiast pracownicy DBR gościli na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

W czasie konferencji przedstawiciele DBR prezentowali ofertę konkursową Centrum kierowaną do młodych naukowców, w tym idee, główne założenia oraz warunki poszczególnych konkursów. Licznie zgromadzeni uczestnicy warsztatów mieli również okazję zapoznać się ze sposobem składania wniosków w systemie OSF oraz wziąć udział w dyskusji, w trakcie której mogli zadawać szczegółowe pytania.

Wystąpienia przedstawicieli DBR spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym przyjęciem.

Składając Krajowej Reprezentacji Doktorantów podziękowania za zaproszenie do udziału w konferencjach i owocną współpracę, wyrażamy gotowość do dalszej wymiany doświadczeń i kontynuacji współpracy w roku 2014.

Podziękowania od Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

fot. Karina Nowak

fot. Karina Nowak

fot. Karina Nowak