pon., 16/12/2013 - 13:50

Na zlecenie Narodowego Centrum Nauki w styczniu 2014 roku Instytut Badawczy ProPublicum prowadzić będzie badania ankietowe skierowane do pracowników odpowiedzialnych w jednostkach naukowych za obsługę administracyjno-finansową projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki.

Celem badania jest poznanie opinii pracowników administracyjnych jednostek naukowych na temat procedur obsługi administracyjno-finansowej oraz współpracy z NCN. Badanie ma również pozwolić na wskazanie tych obszarów współpracy między jednostkami naukowymi a NCN, które wymagają usprawnienia.

Badanie będzie realizowane za pomocą wywiadów telefonicznych z osobami zajmującymi się w jednostkach naukowych obsługą administracyjno-finansową projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. Wyniki badania zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zestawień zbiorczych, bez podawania danych, które umożliwiłyby identyfikację respondentów czy instytucji, w której były prowadzone.

Ze strony Narodowego Centrum Nauki badanie jest nadzorowane przez panią Katarzynę Stec, tel. 12 341 9096, e-mail: katarzyna.stec@ncn.gov.pl. Ze strony wykonawcy nadzór nad badaniem sprawuje pani Anna Kowalewska, tel. 698 650 554, e-mail: akowalewska@propublicum.pl.

Bardzo prosimy o przychylność dla kontaktujących się z Państwem przedstawicieli wykonawcy oraz zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.