pt., 20/12/2013 - 08:50

17 stycznia 2014 Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infect-Era ogłosi otwarcie drugiego naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych. Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

 • Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat infections;
 • Development and application of new techniques to investigate the initial steps of the infection process.

Z konkursu wykluczone są tematy dotyczące:

 • HIV/AIDS
 • żółtaczki zakaźnej typu B i C
 • malarii
 • gruźlicy

Do konkursu będzie można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech, ale nie więcej niż sześciu spośród wymienionych krajów:

 • Austrii
 • Belgii
 • Francji
 • Hiszpanii
 • Indii
 • Izraela
 • Niemiec
 • Polski
 • Portugalii
 • Rumunii
 • Szwecji
 • Węgier

Na projekty badawcze finansowane przez NCN Rada Narodowego Centrum Nauki przeznaczyła budżet w wysokości 500 tys. EUR. 

Termin składania wniosków, tzw. pre-proposals, upływa 2 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje tutaj.

Pełne ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane 17 stycznia 2014 r.

Kontakt:

dr Marcin Liana, marcin.liana@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9161

Sylwia Kostka, sylwia.kostka@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9018