pt., 14/02/2014 - 14:01

W dniu 13 lutego 2014 r. podczas posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński, Przewodniczący Rady NCN wręczył prof. Jackowi Tejchmanowi-Konarzewskiemu nominację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Rady NCN. Prof. Tejchman-Konarzewski jest profesorem nauk technicznych, kierownikiem Katedry Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej.

Nowy członek Rady został powołany na okres od 16 stycznia 2014 r. do 14 grudnia 2016 r., w miejsce prof. Tadeusza Burczyńskiego, który w wyniku objęcia funkcji dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie NCN.