śr., 19/02/2014 - 16:44

W dniu 19 lutego 2014 r. w Krakowie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Narodowym Centrum Nauki a Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG). Celem porozumienia jest organizacja wspólnego konkursu na projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Konkurs zostanie ogłoszony w drugiej połowie 2014 r. W uroczystości wzięła udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Niemiecka Wspólnota Badawcza (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) jest organizacją grantową, finansującą badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych. Jest to stowarzyszenie, w którego skład wchodzą niemieckie uniwersytety badawcze, instytucje badawcze i stowarzyszenia naukowe. DFG działa jako podmiot prawa prywatnego, a finansowane jest głównie ze środków krajów związkowych oraz rządu federalnego.

Narodowe Centrum Nauki finansuje polskie zespoły realizujące międzynarodowe projekty badawcze wyłonione w ramach konkursu HARMONIA oraz w międzynarodowych programach wielostronnych typu ERA-NET. Wspólne przedsięwzięcie z DFG będzie natomiast pierwszym konkursem dwustronnym NCN. Wybór partnera współpracy w naturalny sposób podyktowany jest rosnącą liczbą wniosków o finansowanie polsko-niemieckich badań naukowych składanych w ramach konkursu HARMONIA oraz zbliżonym profilem działań Niemieckiej Wspólnoty Badawczej. 

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się 19 lutego 2014 r. o godzinie 12:30 w Sali Kolumnowej na Zamku Królewskim na Wawelu. Obecna na uroczystości Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podkreślała rolę współpracy międzynarodowej pomiędzy jednostkami finansującymi rozwój nauki. – Kiedy mówię o integracji europejskiej, mam na myśli taką właśnie współpracę. Integracja europejska to wspaniała idea, składająca się z działań i aktywności na wielu polach, a w szczególności na polu nauki, która nie zna granic. Wierzę, że ten dokument pomoże nam zarówno w rozwijaniu współpracy dwustronnej, jak również w przygotowaniu projektów na skalę europejską.

Stronę niemiecką reprezentowali: prof. Peter Strohschneider, prezes DFG, dr Beate Konze-Thomas, dyrektor ds. koordynacji programów i infrastruktury badawczej, dr Manfred Niessen, dyrektor ds. humanistyki i nauk społecznych oraz dr Christian Schaich, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej.

Narodowe Centrum Nauki reprezentowane było przez dyrektora prof. Andrzeja Jajszczyka, przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego oraz przedstawicieli Rady i Biura NCN. Wśród zebranych obecni byli także Konsul Generalny Niemiec dr Werner Köhler, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak oraz dyrektor Zamku na Wawelu prof. Jan Ostrowski.