pon., 17/02/2014 - 15:14

Informujemy, że w systemie OSF można przygotowywać i składać raporty roczne za rok 2013 oraz raporty końcowe z realizacji projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów rozstrzygniętych przez NCN. Udostępnienie formularza raportów końcowych z realizacji stypendiów doktorskich ETIUDA oraz staży podoktorskich FUGA nastąpi planowo dnia 1 marca 2014 r.

Termin złożenia raportów końcowych z realizacji projektów zakończonych do dnia 15 lutego 2014 r. zostaje przedłużony do 16 kwietnia 2014 r. Jednocześnie informujemy, że termin złożenia raportów rocznych za rok 2013 nie ulega zmianie.