śr., 19/02/2014 - 15:14

W dniu 19 lutego br. w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyło się posiedzenie plenarne Rady NCN z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poświęcone roli Centrum w finansowaniu badań podstawowych, a tym samym w stymulowaniu rozwoju polskiej nauki. Prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreślała fakt, że dzięki wprowadzonemu przez NCN systemowi oceny wniosków przez ekspertów, decyzja o kierunku finansowania badań została przekazana środowisku naukowemu. Dzięki temu, to naukowcy mają realny wpływ na kształt nauki w Polsce.

Minister zwróciła uwagę, że Narodowe Centrum Nauki pomaga włączać polską naukę w obieg europejski, podejmując współpracę międzynarodową i zwiększając mobilność naukowców. Nie bez znaczenia jest również wkład Centrum w ułatwianie startu badaczom rozpoczynającym karierę naukową, do których skierowana jest znaczna część konkursów NCN.

Podczas posiedzenia Rady zaakcentowana została także rola NCN w finansowaniu badań ze środków europejskich oraz konieczność podejmowania inicjatyw mających na celu współdziałanie takich instytucji, jak Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.