czw., 27/02/2014 - 11:01

W dniach 24 i 25 lutego br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA). Warsztaty zorganizowane przez Science Europe odbyły się w Bath w Anglii. Ich uczestnikami były osoby kierujące europejskimi agencjami grantowymi oraz szefowie europejskich instytucji i stowarzyszeń badawczych, a także zaproszeni goście, w tym ministrowie bądź wysocy rangą przedstawiciele rządów europejskich odpowiedzialni za naukę oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Polską stronę rządową reprezentował wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Jacek Guliński. Gośćmi warsztatów byli także: prezes Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council) prof. Jean-Pierre Bourguignon, redaktor naczelny czasopisma Nature dr Philip Campbell i prezes European University Association prof. Helena Nazaré. Referaty i dyskusje w czasie warsztatów dotyczyły trzech obszarów tematycznych: roli narodowych organizacji badawczych i grantowych w europejskiej przestrzeni badawczej, roli i pomiarów skutków badań naukowych (research impact) oraz powtarzalności wyników badań naukowych. W pierwszej z sesji prof. Andrzej Jajszczyk wygłosił referat pt. „National Science Centre (NCN) in ERA”, w którym przedstawił strukturę polskiego systemu finansowania badań naukowych, a także działania NCN zmierzające do szerszego włączenia naszego kraju w międzynarodową współpracę naukową.

Przemówienie prezesa ERC prof. Jean-Pierre'a Bourguignona