pt., 07/03/2014 - 13:29

W dziale Statystyki opublikowano kolejną część rankingów podmiotów, którym Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 r. finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich.

Zaprezentowano m.in. zestawienia podmiotów, które uzyskały finansowanie powyżej 20 mln zł, w których liderami są największe polskie uczelnie. Należy podkreślić, że bardzo dobre wyniki osiągają również instytuty Polskiej Akademii Nauk. Szczegółowe zestawienia prezentują dane pozwalające zobaczyć, jak poszczególne jednostki radzą sobie z pozyskiwaniem grantów NCN w różnych dziedzinach nauki. Rankingi w odniesieniu do konkursów MAESTRO, HARMONIA, SONATA BIS, w których wnioski oceniane są przez międzypanelowe Zespoły Ekspertów zostały przedstawione w podziale na grupy nauk (HS, NZ, ST). Natomiast w przypadku konkursów cieszących się największą popularnością tj. OPUS, PRELUDIUM i SONATA zestawienia zostały zaprezentowane z uwzględnieniem poszczególnych paneli w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych. Ostatnia grupa zestawień obejmuje rankingi w podziale na typy podmiotów.