śr., 26/03/2014 - 10:18

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w obradach Kongresu Kultury Akademickiej odbywającego się w Krakowie w dniach 20-22 marca br. Celem kongresu była dyskusja nad stanem i kondycją środowiska akademickiego XXI w. W kongresie wzięło udział  kilkuset reprezentantów  środowisk akademickich z całej Polski. W obradach uczestniczyli m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich prof. Bronisław Marciniak, prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  prof. Maciej Żylicz, wojewoda Małopolski Jerzy Miller i rektorzy wielu polskich uczelni, w tym prof. Wojciech Nowak  z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Marcin Pałys z Uniwersytetu Warszawskiego. Byli także członkowie Rady NCN prof. Małgorzata Kossowska, ks. prof. Andrzej Szostek i prof. Ryszard Nycz  (członek Rady poprzedniej kadencji). Konferencji przewodniczył prof. Piotr Sztompka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sympozjum pt. „Światopoglądowa rola uniwersytetu. Wieża z kości słoniowej czy kształtowanie świadomości zbiorowej?” przewodniczył prof. Ryszard Nycz, a jeden z referatów  w ramach tego sympozjum wygłosił  ks. prof. Andrzej Szostek. W ramach sympozjum pt. „Jakość i efektywność w szkołach wyższych, a systemy ich finansowania” dyrektor NCN przedstawił prezentację pt. „Narodowe Centrum Nauki a jakość  i efektywność w szkołach wyższych”, w której mówił o projakościowych działaniach NCN, w tym: ocenie środowiskowej wniosków grantowych z udziałem ekspertów zagranicznych, wspieraniu mobilności naukowców czy mechanizmach wspomagających eliminowanie nieuczciwości. Objaśnił też istotę projakościowego funkcjonowania grantowego systemu finansowania nauki. W tym samym sympozjum, prowadzonym przez rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prof. Tadeusza Pomianka, swoje prezentacje przedstawili także były wicepremier i minister finansów prof. Leszek Balcerowicz ze Szkoły Głównej Handlowej, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli dr. Wojciech Misiąg i dr. Andrzej Szelc z WSIiZ. Po referatach nastąpiła burzliwa dyskusja.