czw., 03/04/2014 - 08:43

Jesienią bieżącego roku Narodowe Centrum Nauki wraz z DFG ogłosi konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.Konkurs ma na celu:

  • wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce prowadzonych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze;
  • zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.

Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Długość projektu nie może przekroczyć trzech lat. Wnioski badawcze będą oceniane przez recenzentów zewnętrznych oraz członków panelu ekspertów, wybranych przez DFG oraz NCN.

Konkurs wraz ze szczegółowymi informacjami na temat składania wniosków zostanie ogłoszony we wrześniu 2014 r.

Kontakt:

Dr Anna Marszałek, anna.marszalek@ncn.gov.pl

Anna Plater-Zyberk, anna.plater@ncn.gov.pl

Malwina Jabczuga-Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl