czw., 03/04/2014 - 14:25

W systemie OSF zostały udostępnione uzasadnienia ocen wniosków, które nie zostały zakwalifikowane przez Zespoły Ekspertów NCN do drugiego etapu oceny merytorycznej w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6.

Uzasadnienia są dostępne po zalogowaniu się na indywidualne konta w systemie OSF, w zakładce Uzasadnienie oceny.