pt., 11/04/2014 - 12:50

W Lublinie zakończyły się Dni Narodowego Centrum Nauki. Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło setki uczestników zainteresowanych ofertą konkursową Narodowego Centrum Nauki oraz szczegółowymi zagadnieniami związanymi z obsługą projektów finansowanych przez NCN.

10 kwietnia w ramach Dni NCN odbyły się warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych, którzy pomagają naukowcom-wnioskodawcom w dopełnieniu formalności niezbędnych do przyjęcia przez Centrum wniosku o finansowanie projektu badawczego, stażu lub stypendium. Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem, wzięło w nich udział blisko 400 uczestników z całej Polski. Podczas spotkania przedstawiciele NCN podpowiadali, w jaki sposób krok po kroku wypełnić wniosek w systemie OSF, jak skonstruować plan badań i kosztorys, jakie są dopuszczalne formy zatrudnienia w projekcie, jakie mogą występować w nim kategorie kosztów. Omówiono również proces podpisywania umów dla projektów zakwalifikowanych do finansowania, a także szczegółowe zagadnienia związane z obsługą projektów, takie jak aneksowanie umów, przygotowanie raportów, kontrola realizacji oraz płatności.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Lubelskiej oraz Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyły się trzy spotkania informacyjne dla wnioskodawców zainteresowanych udziałem w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Spotkania były przeznaczone dla przedstawicieli różnych grup nauk: humanistycznych, społecznych i o sztuce (KUL), ścisłych i technicznych (PL) oraz nauk o życiu (UM). O tym, jak ubrać dobry pomysł badawczy w słowa i na co zwrócić uwagę podczas wypełniania wniosku mówili członkowie Rady NCN oraz pracownicy Centrum.

Obchody Dni Narodowego Centrum Nauki zakończyło seminarium Rady Młodych Naukowców. Było to już siedemnaste spotkanie z cyklu pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce przeznaczonego dla badaczy rozpoczynających swoje kariery naukowe. Prof. Michał Karoński oraz prof. Krzysztof Nowak z Rady Narodowego Centrum nauki mówili o tym, w jakich konkursach NCN młodzi naukowcy mogą starać się o pieniądze na badania naukowe, jakie muszą spełniać kryteria, w jaki sposób przygotować dobry wniosek i jakich błędów unikać, żeby projekt przebrnął pomyślnie przez procedurę konkursową i otrzymał finansowanie. W seminarium wzięli również udział przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE oraz Stowarzyszenia TOP500 Innovators, którzy przedstawili inne możliwości finansowania badań prowadzonych przez młodych naukowców.