czw., 17/04/2014 - 10:10

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dni Narodowego Centrum Nauki, które odbyły się 9-10 kwietnia br. w Lublinie.

Konferencja prasowa

Prof. Michał Karoński, fot. Michał NiewdanaKonferencja prasowa, fot. Michał Niewdana


Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki

Posiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał Niewdana Prof. Michał Karoński i prof. Andrzej Jajszczyk, fot. Michał Niewdana


Prezentacje Laureatów Konkursów Narodowego Centrum Nauki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)


Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych (Uniwersytet Przyrodniczy)


Spotkania dla wnioskodawców – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (Katolicki Uniwersytet Lubelski)


Spotkania dla wnioskodawców – nauki o życiu (Uniwersytet Medyczny)


Spotkania dla wnioskodawców – nauki ścisłe i techniczne (Politechnika Lubelska)

Maciej Krzystyniak