wt., 22/04/2014 - 11:57

Konsorcjum CHIST-ERA zaprasza do udziału w konferencji „CHIST-ERA Strategic Conference 2014”, która odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2014 r. w Stambule. Uczestnictwo w konferencji to wyjątkowa możliwość spotkania z przedstawicielami programu CHIST-ERA oraz ekspertami z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST – Information and Communication Science and Technologies).

W trakcie konferencji naukowcy będą mieli okazję nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami i omówić szczegóły przyszłej współpracy.

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć aktywny udział w kształtowaniu kolejnego konkursu sieci CHIST-ERA poprzez doprecyzowanie jego zakresu tematycznego. Nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze zostanie ogłoszony w październiku 2014 r. i obejmie następujące tematy:

  • Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems;
  • Human Language Understanding.

Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast koszty podróży i pobytu należy pokryć we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje

Konferencja: http://conference2014.chistera.eu/

Opis tematów konkursu: http://www.chistera.eu/topics-keywords-chist-era-conference-2014
Kontakt

Ezgi Bener ezgi.bener@tubitak.gov.tr

Sylwia Kostka sylwia.kostka@ncn.gov.pl