pon., 28/04/2014 - 15:25

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne w konkursach SYMFONIA 2, ETIUDA 2 i FUGA 3, ogłoszonych 16 grudnia 2013 r., zaplanowano w następujących terminach:

SYMFONIA 2 – na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce

  • 28-29 lipca 2014 r.

Dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursie SYMFONIA 2 zostaną ustalone indywidualnie z poszczególnymi kandydatami, po zakończeniu pierwszego etapu oceny wniosków, w pierwszej połowie czerwca.

ETIUDA 2 – stypendia doktorskie

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 9-10 czerwca 2014 r.
  • Nauki o Życiu: 9-10 czerwca 2014 r.
  • Nauki Ścisłe i Techniczne: 9-10 czerwca 2014 r.

FUGA 3 – staże podoktorskie

  • Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 16-17 czerwca 2014 r.
  • Nauki o Życiu: 9-10 czerwca 2014 r.
  • Nauki Ścisłe i Techniczne: 9-10 czerwca 2014 r.

Dokładne terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA 2 i FUGA 3 zostaną ustalone indywidualnie z poszczególnymi kandydatami po zakończeniu pierwszego etapu oceny wniosków, w drugiej połowie maja.