pon., 28/04/2014 - 14:55

Przypominamy, że stypendia naukowe dla młodych naukowców w projektach badawczych NCN mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów. Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu dla stypendystów. Informacje o konkursie umieszcza się na stronie internetowej jednostki, której przyznano środki finansowe oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, za pośrednictwem formularza.