Informacja dla laureatów konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3 – stypendia naukowe


poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Przypominamy, że stypendia naukowe dla młodych naukowców w projektach badawczych NCN mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów.

Kierownik projektu zobowiązany jest do przeprowadzenia otwartego konkursu dla stypendystów. Informacje o konkursie umieszcza się na stronie internetowej jednostki, której przyznano środki finansowe oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, za pośrednictwem formularza.