pon., 12/05/2014 - 00:00

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w obchodach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie uroczystego posiedzenia Senatu UJ przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso otrzymał złoty medal „Plus Ratio Quam Vis”, a dwóch wybitnych uczonych: laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Robert Huber oraz wybitny teoretyk zarządzania prof. Witold Kieżun otrzymało doktoraty honoris causa. Uroczystość uświetnili swoją obecnością prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. Obecni byli także liczni rektorzy wyższych uczelni z całego świata, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich prof. Maria Helena Nazaré, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz, przewodniczący Rady głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Józef Woźnicki i wielu innych znamienitych gości.

Uniwersytet Jagielloński jest jednym z dwóch największych beneficjentów Narodowego Centrum Nauki. W latach 2011-2013 zatrudnieni w nim naukowcy uzyskali 672 granty na finansowanie projektów badawczych, na łączną sumę ponad 271 mln złotych.