śr., 14/05/2014 - 13:32

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nie prowadzi odpłatnych szkoleń dotyczących przygotowywania i składania wniosków o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży podoktorskich w konkursach NCN.

Doceniamy zainteresowanie ofertą konkursową NCN oraz coraz liczniej pojawiające się niezależne inicjatywy organizacji szkoleń lub warsztatów, podczas których udziela się informacji dotyczących procedury przygotowania wniosków, wskazuje się dobre praktyki przy tworzeniu opisów projektów oraz udziela się porad o tym, jak uniknąć błędów podczas przygotowywania dokumentacji dla NCN. Zwracamy jednak uwagę, że Narodowe Centrum Nauki nie udziela organizatorom takich odpłatnych szkoleń oficjalnego wsparcia merytorycznego.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wątpliwości związane z przygotowaniem wniosków w konkursach NCN można skonsultować codziennie za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Centrum:

  • w godz. od 9:00 do 15:00 z pracownikami Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców,
  • w godz. od 11:00 do 13:00 z koordynatorami dyscyplin.

Wykaz aktualnych danych kontaktowych pracowników NCN znajduje się w sekcji struktura. Zapraszamy również do udziału w seminariach Rady Młodych Naukowców oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów dotyczących możliwości finansowania badań naukowych prowadzonych przez młodych naukowców w Polsce, w których uczestniczą przedstawiciele Rady Narodowego Centrum Nauki, Koordynatorzy Dyscyplin oraz pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców. Przedstawiciele NCN również regularnie biorą udział w różnych spotkaniach, podczas których przedstawiają ofertę konkursową NCN. Aktualny spis takich wydarzeń znajduje się w kalendarzu na stronie głównej NCN. Pracowników administracyjnych jednostek naukowych, którzy zajmują się obsługą projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbywają się co kwartał w siedzibie NCN.