śr., 21/05/2014 - 12:25

20 maja w Krakowie odbyło się Zgromadzenie Ogólne organizacji Science Europe (SE), zrzeszającej agencje finansujące badania naukowe oraz instytucje badawcze z Europy. Polska reprezentowana jest w SE przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Krakowskie spotkanie było okazją do przedstawienia szefom blisko pięćdziesięciu organizacji działalności Narodowego Centrum Nauki w zakresie finansowania badań podstawowych w Polsce. 

– Czujemy się wyróżnieni, ponieważ po raz pierwszy w historii Science Europe posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego SE odbyło się poza Brukselą. Było to jednocześnie posiedzenie wyjątkowo ważne, ponieważ w jego trakcie wybrano nowego przewodniczącego SE, a także dokonano zmian w składzie Rady Zarządzającej – podkreśla prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, który wziął udział w obradach.

Nowym prezesem SE został prof. Miguel Seabra, prezes portugalskiej Fundacji Nauki i Technologii. Prof. Seabra był dotychczas zaangażowany w prace Science Europe jako członek Rady Zarządzającej oraz Zgromadzenia Ogólnego. Jest profesorem zwyczajnym na Universidade Nova de Lisboa w Portugalii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze nauk o życiu, wokół transportu przez błony komórkowe oraz powiązanych z tym chorób.

– Czuję się zaszczycony tym wyborem – powiedział prof. Seabra. – Science Europe przeszło długą drogę od 2011 roku do dziś, kiedy stanowi istotny głos europejskich organizacji finansujących i prowadzących badania naukowe. Chciałbym swoją pracą umocnić rolę Science Europe w procesie kształtowania europejskiej polityki naukowej – podkreślił  nowo wybrany prezes.

Podczas posiedzenia dyskutowano o tym, jaką rolę w najbliższych latach powinno pełnić SE w kształtowaniu europejskiej przestrzeni badawczej. Zastanawiano się również nad zasadami funkcjonowania komitetów naukowych SE oraz ich wpływem na kształtowanie polityki naukowej w Europie. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie z działalności Science Europe za rok 2013. W pozostałych punktach obrad debatowano nad zagadnieniami budżetowymi SE.

fot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdanafor. Michał Niewdanafot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdana fot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdana