czw., 22/05/2014 - 09:55

Z przyjemnością informujemy o wyróżnieniach, jakie otrzymali członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki – prof. Marek Żukowski oraz prof. Maciej Wołowicz.

Prof. Marek Żukowski został laureatem piątej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS. Wyróżnienie to otrzymał wspólnie z prof. Haraldem Weinfurter’em z Uniwersytetu w Monachium za prowadzone razem badania naukowe w zakresie fizyki kwantowej. Jury podkreślało w szczególności komplementarność laureatów jako partnerów naukowych, dzięki czemu badania mogły odbywać się zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i eksperymentalnej. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 10 września 2014 r. w Berlinie.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS przyznawana jest co dwa lata przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG) dwóm współpracującym ze sobą uczonym – z Polski i Niemiec. Celem nagrody jest wyróżnienie uczonych o szczególnych zasługach dla współpracy polsko-niemieckiej, łączących różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych.

Prof. Maciej Wołowicz został mianowany Kawalerem Orderu Palm Akademickich. Odznaczenie odebrał w ambasadzie francuskiej z rąk ambasadora Francji w Polsce, pana Pierre’a Buhler. – Każdego dnia, dzięki doskonałej znajomości języka francuskiego i szczególnemu zainteresowaniu Francją, przyczynia się Pan do pogłębiania współpracy naukowo-badawczej między naszymi krajami – podkreślił w swoim przemówieniu ambasador.

Order Palm Akademickich (L'Ordre des Palmes Académiques) ustanowiony w 1808 r. dekretem cesarza Napoleona, jest obecnie nadawany na wniosek francuskiego Ministra Edukacji Narodowej wybitnym przedstawicielom szkolnictwa francuskiego lub obcokrajowcom aktywnie uczestniczącym w popularyzacji kultury francuskiej na świecie.

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Ambasada Francji w Polsce