pon., 02/06/2014 - 12:15

W Pekinie zakończyło się doroczne spotkanie Światowej Rady ds. Badań Naukowych (Global Research Council, GRC), w którym wzięli udział szefowie instytucji finansujących badania naukowe z całego świata. Wynikiem ich obrad jest raport podsumowujący swobodny dostęp do publikacji naukowych oraz dokument prezentujący zasady wspierania rozwoju karier młodych naukowców.

W sesji otwierającej posiedzenie GRC uczestniczył premier Chińskiej Republiki Ludowej Li Keqiang, który odniósł się do głównych tematów spotkania czyli swobodnego dostępu do publikacji i problemów wspierania młodych naukowców. W ramach sesji poświęconej temu ostatniemu zagadnieniu dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk przedstawił programy grantowe wspomagające naukowców rozpoczynających karierę naukową: PRELUDIUM, SONATA, ETIUDA i FUGA, omówił cele tych konkursów oraz pierwsze doświadczenia w ich realizacji.

Uczestnikami spotkania GRC zorganizowanego wspólnie przez Chińską Akademię Nauk, Chińską Narodową Fundację Nauki (NSFC) i kanadyjską agencję grantową NSERC, były osoby kierujące pięćdziesięcioma instytucjami finansującymi badania naukowe, a także zaproszeni goście. Jak zauważył rektor Uniwersytetu Carnegie Mellon i były dyrektor amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki (National Science Foundation, NSF) Subra Suresh, w spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne za 95% całych środków na finansowanie badań podstawowych w świecie. Oficjalnymi delegatami byli m.in. prezes Europejskiej Fundacji ds. Badań Naukowych (ERC) Jean-Pierre Bourguignon, dyrektor amerykańskiej Narodowej Fundacji Nauki (NSF) France Córdova, dyrektor amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) Sarah Jean Rockey czy prezes Niemieckiej Fundacji Nauki (DFG) Peter Strohschneider. W spotkaniu uczestniczyli także prezesi Science Europe i Europejskiej Fundacji Nauki (ESF), dyrektor Amerykańskiego Stowarzyszenia Postępu Nauki (AAAS) i jednocześnie wydawca czasopisma Science), redaktor naczelny Nature, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA i wiele innych ważnych osobistości reprezentujących świat nauki.