Raporty cząstkowe w projektach realizowanych w ramach konkursu SONATA 1


poniedziałek, 2 czerwca 2014

Informujemy, że formularze raportów cząstkowych dla projektów realizowanych w ramach konkursu SONATA 1 zostaną udostępnione w systemie OSF do 10 czerwca br. Złożenie raportów jest obowiązkowe dla osób, które realizują projekty dwuetapowe.

Raport cząstkowy składany jest po 30 miesiącach realizacji pierwszego etapu projektu, o ile zapisy umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego nie stanowią inaczej. Pozytywna ocena raportu przez Zespół Ekspertów jest warunkiem udzielenia przez NCN finansowania na wykonanie drugiego etapu projektu. Raporty powinny wpłynąć do Centrum w terminie 30 dni od daty, w której upływa wskazana w umowie liczba miesięcy realizacji pierwszego etapu projektu. Raport cząstkowy należy złożyć w wersji elektronicznej (poprzez system OSF) oraz dostarczyć do Centrum jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz.