śr., 18/06/2014 - 15:35

Mamy przyjemność poinformować, że minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska przyjęła plan działalności NCN na rok 2014 oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki, pozytywnie oceniając realizację zadań Centrum w 2013 roku.

Zarówno sprawozdanie, jak i plan działalności były opiniowane przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) oraz Komitet Polityki Naukowej (KPN) przy ministerstwie.

RGNiSW podkreśliła w swej opinii, że Narodowe Centrum Nauki bardzo dobrze zrealizowało zadania planu na rok 2013 (…) jego organy dbają o doskonalenie funkcjonowania NCN i satysfakcję interesariuszy, w tym w szczególności badaczy, ekspertów i pracowników. Rada doceniła m.in. wzrost udziału recenzji zagranicznych w ogólnej liczbie recenzji zewnętrznych wykonywanych na drugim etapie oceny w konkursach NCN, oszczędne wykorzystanie środków przyznanych z budżetu państwa oraz troskę o doskonalenie funkcjonowania Centrum.

KPN wskazał w dokumencie oceniającym sprawozdanie, że realizacja zadań przez Centrum sprzyja rozwojowi badań podstawowych w Polsce, a także zwiększa potencjał kadrowy i infrastrukturę badawczą placówek badawczych ukierunkowanych na badania podstawowe. Dodatkowo zaznaczono, że NCN zostało sprawnie zorganizowane, opiera się na starannie dobranej kadrze i jest dobrze zarządzane. W odniesieniu do planu działalności NCN na rok 2014, komitet podkreślił, że jego realizacja sprzyjać będzie rozwojowi badań podstawowych w Polsce.

W swych opiniach RGNiSW oraz KPN wskazały również obszary działalności Centrum, które należałoby usprawnić w przyszłości.

Dokumenty opiniujące dostępne są pod adresami:

  1. Opinia Komitetu Polityki Naukowej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie sprawozdania z realizacji zadań Narodowego Centrum Nauki za rok 2013 http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_05/364af67326d454b76d6e0eff4f1c7c38.pdf;
  2. Opinia Komitetu Polityki Naukowej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie planu działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2014 http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_05/129f09ea002b8fb0f8f0dc9ea253f49a.pdf;
  3. Uchwała Nr 43/2014 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie sprawozdania z działalności w roku 2013 i planu działalności na rok 2014 Narodowego Centrum Nauki http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/uchwaly/uchwala-nr-43-2014-rady-glownej-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-15-maja-2014-r-w-sprawie-sprawozdania-z-dzialalnosci-w-roku-2013-i-planu-dzialalnosci-na-rok-2014-narodowego-centrum-nauki.html.