pt., 20/06/2014 - 14:05

Zapraszamy do zapoznania się z rocznikiem statystycznym prezentującym szczegółowe dane dotyczące konkursów, wnioskodawców i beneficjentów konkursów Narodowego Centrum Nauki.

W 2013 r. Centrum rozstrzygnęło 14 konkursów, w których finansowanie otrzymały 2433 projekty badawcze, staże podoktorskie i stypendia doktorskie na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Najwyższa łączna kwota finansowania – niemal 250 mln zł – została przyznana naukowcom w konkursie OPUS 5. Konkurs ten skierowany jest do szerokiego grona badaczy, bez względu na posiadany przez nich stopień naukowy czy staż pracy, dlatego też stanowi najpopularniejszy konkurs w ofercie grantowej NCN. W konkursie OPUS 5 złożono 2177 wniosków, z czego 523 otrzymały finansowanie, zaś w konkursie OPUS 4 liczba zaakceptowanych wniosków wyniosła 473, przy 2023 złożonych. Dużym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyły się również skierowane do początkujących (nieposiadających jeszcze stopnia doktora) naukowców konkursy PRELUDIUM 4 i 5. W 2013 r. w konkursach tych złożono łącznie 3189 wniosków, zaś finansowanie przyznano 743 projektom. Łączna kwota finansowania wyniosła ponad 76 mln zł. W najbardziej prestiżowych konkursach NCN, które zakładają realizację badań pionierskich, interdyscyplinarnych i przełomowych oraz skierowane są do wybitnych i doświadczonych badaczy złożono mniej wniosków: w MAESTRO 3 i 4 odpowiednio 196 i 161, zaś w konkursie SYMFONIA 1 – 40 wniosków.

Wśród 10 564 wniosków złożonych w konkursach NCN rozstrzygniętych w 2013 r. 46% stanowiły wnioski złożone przez kobiety (4883), natomiast wśród laureatów konkursów NCN kobiety stanowiły nieco mniejszy odsetek – 41% (991 wniosków). Poza tym wśród autorów wniosków, które otrzymały finansowanie, aż połowę stanowili młodzi naukowcy (poniżej 35 roku życia), co jest rezultatem szerokiej i zróżnicowanej oferty konkursowej.

W roczniku statystycznym przedstawiono również dane dotyczące ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2013 r. Na pierwszym etapie oceny zaangażowanych było 964 ekspertów wewnętrznych, zaś na drugim etapie recenzje przygotowało 7271 ekspertów zewnętrznych. Podkreślić należy, że wzrosła liczba ekspertów zagranicznych i w 2013 r. wyniosła 2937 (dla porównania w 2012 r. było ich 1348), co stanowiło 40% wszystkich ekspertów zewnętrznych. Eksperci zewnętrzni wykonali 11 447 ocen.

Zachęcamy do lektury pełnej wersji rocznika statystycznego 2013.