pt., 10/10/2014 - 09:24

Profesorowie Janusz Bujnicki, Michał Horodecki oraz Marcin Miłkowski zostali laureatami Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2014. Każdy z nich otrzyma 50 tysięcy złotych za wybitne osiągnięcia naukowe. Laureatem Nagrody NCN może zostać młody uczony, który nie ukończył 40 roku życia. Wyróżnienie przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej.

Nagrodę w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzymał prof. Marcin Miłkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN za zaproponowanie oryginalnej wersji obliczeniowej teorii umysłu i jej obronę w monografii Explaining the computational mind wydanej przez prestiżowe wydawnictwo MIT Press.

Od 14 lat pasjonuje mnie pytanie, jak nauka jest w stanie zrozumieć, jak działa umysł. W mojej książce chciałem zrozumieć, jak naprawdę funkcjonują naukowcy posługujący się obliczeniową teorią umysłu. Wyszedłem od opisu praktyki naukowej – podkreślił prof. Miłkowski.

Fundatorem Nagrody w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jest firma Meble Vox Sp. z o.o.

W obszarze nauk o życiu Nagrodę otrzymał prof. Janusz Bujnicki, pracujący na co dzień w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Prof. Bujnicki został wyróżniony za opracowanie nowatorskich metod bioinformatycznych do badań kompleksów białek z RNA oraz ustalenie struktury i mechanizmu działania ludzkich enzymów odpowiedzialnych za biosyntezę RNA.

Cząsteczki RNA są bardzo ważne zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i biotechnologii. Zrozumienie ich struktury może pomóc w sporządzeniu nowych leków i nowych narzędzi biotechnologicznych. Moim marzeniem jako naukowca jest dokonać wielkiego odkrycia albo wynaleźć coś bardzo ważnego, co może stać się użyteczne dla wszystkich ludzi na świecie – powiedział prof. Bujnicki.

Fundatorem Nagrody w obszarze nauk o życiu jest Adamed Sp. z o.o.

Prof. Michał Horodecki z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego  otrzymał Nagrodę w obszarze Nauk Ścisłych i Technicznych za odkrycie stanów kwantowych o splątaniu związanym oraz zbadanie nieaddytywności pojemności kanałów kwantowych.

W mojej pracy najbardziej cieszy to, że to są podstawy mechaniki kwantowej, tak naprawdę podstawy fizyki. Dzięki kryptografii kwantowej możemy zajmować się tym, co naukowcy lubią najbardziej, czyli zrozumieniem przyrody – podkreślił prof. Horodecki.

Fundatorem Nagrody w obszarze nauk ścisłych i technicznych jest EDF Polska S.A.

Wyróżnienie przyznaje kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki oraz przedstawicieli fundatorów nagrody. Kandydaci do Nagrody NCN mogą być zgłaszani przez byłych członków Rady NCN, dotychczasowych Przewodniczących Zespołów Ekspertów NCN, dotychczasowych członków Zespołów Ekspertów NCN powołanych do oceny wniosków w konkursie MAESTRO, dotychczasowych laureatów Nagrody NCN oraz innych wybitnych naukowców wskazanych przez Dyrektora NCN i Radę NCN. Każda z uprawnionych osób może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Ceremonię poprowadziła pani Grażyna Torbicka, a Nagrody wręczali podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Jacek Guliński, dyrektor NCN – prof. Andrzej Jajszczyk, przewodniczący Rady NCN – prof. Michał Karoński oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody NCN: Maciej Adamkiewicz, prezes Adamed Sp. z o.o., Leszek Ziobro, dyrektor EDF Polska Oddział I w Krakowie oraz Piotr Voelkel, prezes Meble Vox Sp. z o.o.

                        


PAP Nauka w PolsceForum AkademickieGazeta WyborczaRadio Kraków