pt., 24/10/2014 - 12:21

Projekty podejmujące badania nad chorobą Alzheimera finansowane przez Narodowe Centrum Nauki zostały wpisane do międzynarodowej bazy International Alzheimer’s Disease Research Portfolio (IADRP).  Baza ta, powstała w 2010 r. w wyniku współpracy amerykańskich organizacji – National Institute of Aging oraz Alzheimer’s Association, gromadzi informacje o projektach badawczych ze wspomnianego obszaru, finansowanych przez publiczne i prywatne organizacje z całego świata. Inicjatywa ta umożliwi naukowcom oraz instytucjom wspierającym badania nad chorobą Alzheimera podjęcie współpracy oraz koordynację działań mających na celu rozwinięcie dotychczasowej wiedzy na temat tej choroby. 

Więcej informacji na stronie internetowej IADRP: http://iadrp.nihlibrary.com/.


Lista projektów

Lp. Tytuł projektu Kierownik projektu Konkurs
1 Poszukiwanie wspólnych czynników patologicznych w niedokrwionym mózgu i w chorobie Alzheimera prof. Ryszard Pluta OPUS 6
2 Znaczenie polimerazy poli (ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzheimera prof. Joanna Strosznajder OPUS 6
3 Badania funkcjonalne rzadkich wariantów genów przyczynowo związanych z chorobą Alzheimera w populacji polskiej dr Michalina Kosiorek SONATA 6
4 Wpływ fumaranu dimetylu na pamięć przestrzenną, ośrodkowe procesy zapalne, neurodegeneracyjne oraz neurogenezę w szczurzym modelu choroby Alzheimera dr Irena Majkutewicz SONATA 6
5 Badanie struktury centrum aktywnego gamma-sekretazy oraz jej interakcji z wybranymi substratami mgr Krzysztof Młynarczyk PRELUDIUM 6
6 Oznaczanie fizykochemicznych i biochemicznych właściwości naturalnych alkaloidów pirydynowych i piperydynowych oraz ich prostych pochodnych, istotnych dla działania przeciwko chorobie Alzheimera mgr Damian Szczesny PRELUDIUM 6
7 Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne prof. Barbara Malawska OPUS 4
8 Udział nabytej kanałopatii w epileptogenezie pourazowej u myszy transgenicznych APP/PS1 - modelu choroby Alzheimera mgr Diana Miszczuk PRELUDIUM 4
9 Aspekty funkcjonalne, epigenetyczne oraz genetyczne szlaku naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych w chorobie Alzheimera dr hab. inż. Tomasz Śliwiński OPUS 4
10 Projektowanie nowych związków, wpływających na agregację beta-amyloidu oraz przekaźnictwo cholinergiczne, metodami modelowania molekularnego dr Marek Bajda FUGA 1
11 Próba wyjaśnienia roli klasteryny i tratw lipidowych w etiologii choroby Alzheimera prof. Arkadiusz Orzechowski OPUS 2
12 Analiza udziału CDK5 w procesach zapalnych w eksperymentalnym modelu choroby Alzheimera dr Grzegorz Czapski OPUS 2
13 Badania struktury fibryli tworzonych przez ludzkie osoczowe białko amyloidu A za pomocą spektrometrii mas połączonej z wymianą izotopową (HXMS) mgr Marta Sosnowska PRELUDIUM 2
14 Transgeniczne myszy z podwyższonym poziomem spoczynkowego wapnia w neuronach jako model neurodegeneracji związanej z wiekiem w sporadycznym typie choroby Alzheimera prof. Jacek Kuźnicki MAESTRO 1
15 Wpływ polimorfizmów genu receptora witaminy D (VDR) oraz polimorfizmów genu receptora wapniowego (CASR) na przebieg choroby Alzheimera dr Łukasz Łaczmański OPUS 1
16 Proteomika zmian białek mitochondriów mózgu i wątroby w modelu apoE-knocnout - wpływ metforminy - aktywatora kinazy białkowej aktywowanej AMP (AMPK) mgr Maciej Suski PRELUDIUM 1
17 Synteza i badania biologiczne nowych hybrydowych pochodnych takryny i melatoniny jako potencjalnych inhibitorów cholinoesteraz dr Anna Zawadzka OPUS 2