Udział pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców w warsztatach szkoleniowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów


środa, 29 października 2014

Rok 2014 był drugim rokiem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD). Była to kontynuacja ubiegłorocznych spotkań informacyjnych przeznaczonych dla młodych naukowców, w których uczestniczyli pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (DBR) Narodowego Centrum Nauki.

Harmonogram obejmował 7 spotkań zorganizowanych w Kielcach, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku i Łodzi. W czasie konferencji pracownicy DBR prezentowali ofertę konkursową Centrum kierowaną do młodych naukowców, w tym główne założenia oraz warunki poszczególnych konkursów NCN. Ponadto zaprezentowano również sposób  przygotowania wniosku o finansowanie projektu badawczego w generatorze wniosków w systemie OSF. Prezentacje każdorazowo kończyły się dyskusją, w trakcie której zgromadzeni słuchacze mogli zadawać pytania. Wystąpienia przedstawicieli DBR spotkały się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym przyjęciem.

Składamy gorące podziękowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów za zaproszenie do udziału w konferencjach i owocną współpracę.