Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2014 r.


środa, 26 listopada 2014

Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach, których ogłoszenie wyników nastąpiło w 2014 r.:

  • HARMONIA 5, MAESTRO 5, SONATA BIS 3, ogłoszonych 14 czerwca 2013 r.
  • OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, ogłoszonych 16 września 2013 r.
  • FUGA 3, ETIUDA 2, SYMFONIA 2, TANGO 1, ogłoszonych 16 grudnia 2013 r.
  • OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, ogłoszonych 17 marca 2014 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.