Recenzje zagraniczne w naukach humanistycznych i społecznych


czwartek, 4 grudnia 2014

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Nauki humanistyczne i społeczne w Narodowym Centrum Nauki a recenzje zagraniczne, autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN.

Artykuł został opublikowany w najnowszym numerze „PAUzy Akademickiej”.