pt., 19/12/2014 - 15:23

 16 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki w nowym składzie. Posiedzenie otworzyła prof. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego, która w imieniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego wręczyła powołania nowym członkom Rady NCN.

Członkowie Rady przyjęli regulamin działania Rady NCN określający szczegółowy tryb jej pracy, tryb wyboru przewodniczącego i powołania komisji. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Rady, którym został ponownie prof. dr hab. Michał Karoński, pełniący tę funkcję podczas pierwszej kadencji Rady.

W drugiej części spotkania przewodniczący Rady powołał komisje Rady NCN. Przewodniczenie Komisji Nauk Humanistycznych Społecznych i o Sztuce (K-1) powierzono prof. dr hab. Janinie Jóźwiak, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) – prof. dr hab. Henrykowi Kozłowskiemu, natomiast Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. dr hab. Leszkowi Kaczmarkowi.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o dotychczasowym trybie pracy Rady NCN, oraz zapoznał nowych członków z kodeksem zasad etycznych obowiązujących członków Rady NCN. Przedstawił również wykaz głównych zadań, z jakimi Rada musi się zmierzyć  w 2015 r. Podczas dyskusji z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Darii Lipińskiej-Nałęcz, przewodniczący w imieniu Rady i dyrekcji NCN, w związku ze zwiększającą się liczbą wniosków składanych do NCN, zwrócił się ponownie do władz ministerstwa z wnioskiem o zwiększenie budżetu Narodowego Centrum Nauki w 2016 r., w celu przywrócenia wskaźnika sukcesu do poziomu 25%.

pierwsze posiedzenie Rady NCN, fot. Michał Niewdana/NCN  Pierwsze posiedzenie Rady NCN, od lewej: wiceminister nauki prof. Daria Lipińska-Nałęcz, przewodniczący Rady NCN, prof. Michał Karoński oraz dyrektor NCN, prof. Andrzej Jajszczyk, fot. Michał Niewdana/NCN   Członkowie Rady NCN w składzie na lata 2014-2016 oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Daria Lipińska-Nałęcz, fot. Michał Niewdana/NCN

Nominacje do Rady NCN na lata 2014–2018 otrzymali:

 1. prof. dr hab. Zbigniew Błocki
 2. prof. dr hab. Jerzy Chudek
 3. prof. dr hab. Janusz Janeczek
 4. prof. dr hab. Artur Jarmołowski
 5. prof. dr hab. Janina Jóźwiak
 6. prof. dr hab. Jan Kotwica
 7. prof. dr hab. Teresa Malecka 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Nowak
 9. prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
 10. ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek
 11. prof. dr hab. Wojciech Tygielski
 12. prof. dr hab. Marek Żukowski

Komisje powołane przez Przewodniczącego Rady NCN

1. Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)

 1. prof. dr hab. Maciej Grochowski
 2. prof. dr hab. Janina Jóźwiak (przewodnicząca)
 3. prof. dr hab. Ireneusz Kamiński
 4. prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
 5. prof. dr hab. Teresa Malecka
 6. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
 7. prof. dr hab. Wojciech Tygielski

2. Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)

 1. prof. dr hab. Zbigniew Błocki
 2. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak
 3. prof. dr hab. Janusz Janeczek
 4. prof. dr hab. Henryk Kozłowski (przewodniczący)
 5. prof. dr hab. Michał Malinowski
 6. prof. dr hab. Andrzej Sobolewski
 7. prof. dr hab. Jacek Tejchman-Konarzewski
 8. prof. dr hab. Marek Żukowski

3. Komisja Nauk o Życiu (K-3)

 1. prof. dr hab. Jerzy Chudek
 2. prof. dr hab. Artur Jarmołowski
 3. dr hab. Krzysztof Jóźwiak
 4. prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak
 5. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek (przewodniczący)
 6. prof. dr hab. Jan Kotwica
 7. prof. dr hab. Krzysztof Nowak
 8. prof. dr hab. Maciej Wołowicz