śr., 04/03/2015 - 11:09

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska powołała z dniem 4 marca 2015 r. pana prof. dra hab. Zbigniewa Błockiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Nauki, działając na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.).

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki został przedstawiony przez Radę Narodowego Centrum Nauki jako kandydat na stanowisko dyrektora na podstawie uchwały nr 13/2015 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przedstawienia Ministrowi kandydata na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.


Prof. dr hab. Zbigniew Błocki

Od 1990 r. pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obronił doktorat w 1995 r. (promotorem był prof. Józef Siciak). W 1999 r. w ramach stypendium Fulbrighta (senior grant) przebywał na Indiana University w Bloomington i University of Michigan w Ann Arbor. Rok 2001 spędził w Instytucie Maxa Plancka w Bonn, a w 2002 r. przebywał 3 miesiące w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku. W latach 2006 i 2013 był profesorem wizytującym na Indiana University. Był także wielokrotnie zapraszany na wykłady do ośrodków naukowych (m.in. Princeton, Harvard, Columbia, University of Hong Kong, Peking University, Fudan University – Szanghaj, Nagoya, Tel Aviv, Grenoble, Indian Institute of Science – Bangalore, Uppsala, Tor Vergata – Rzym, Wiedeń, Purdue University, Australian National University - Canberra, Institut de Mathématiques de Jussieu - Paryż).

W latach 2010-2015 zasiadał w Radzie NCN, a w latach 2010-2013 w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Banacha, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Matematyki PAN, a także Komisji Etycznej Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 2011-2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Matematyki UJ, był także zastępcą przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 6. Europejskiego Kongresu Matematyki, który odbył się w Krakowie w 2012 r. Od kilku lat jest członkiem komitetu naukowego i głównym organizatorem Wykładu im. Stanisława Łojasiewicza na UJ. W latach 2010-2015 na UJ koordynował projekt "Geometry and Topology in Physical Models" w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich FNP, a obecnie jest kierownikiem projektu "Teoria pluripotencjału i dbar" w ramach programu Ideas Plus.

Jest laureatem Nagrody im. Zaremby Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2007) oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe (2008). W r. 2014 otrzymał Laur Jagielloński.