pon., 23/03/2015 - 09:01

We wrześniu 2015 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosi konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Adresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.Kandydaci będą mogli się starać o staże w polskich jednostkach, trwające od 12 do 24 miesięcy. Laureaci konkursu otrzymają co miesiąc: wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto, dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania – 300 euro brutto, a także, w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną – 300 euro brutto dodatku rodzinnego. NCN przekaże każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100% finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez   laureata, oraz koszty pośrednie w wysokości 20%. W ramach POLONEZA naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie internetowej NCN w czerwcu 2015 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE dotyczące konkursu POLONEZ odbędzie się 16 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie (Aula Władysława Olszaka, II piętro).

Szczegółowe informacje:

PL | ENG

Kontakt:

dr Malwina Gębalska

tel. 12 341 9017

tel. kom. 519 404 997


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.