śr., 09/12/2015 - 14:49

3 grudnia w siedzibie NCN odbyła się kolejna edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Centrum.

Warsztaty są formą wparcia pracowników administracyjnych w zakresie obsługi projektów badawczych, zainicjowaną w 2014 r. Tematem przewodnim warsztatów są niezmiennie zagadnienia związane z zarządzaniem projektem badawczym (od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji), procedurami aneksowania umów oraz raportowania okresowego i końcowego. W tym roku poszerzono program i omówiono dodatkowo zagadnienia związane z procedurą konkursową, aspekty finansowo-księgowe realizowanych projektów badawczych oraz kontrolę i audyt projektów.

W grudniowym spotkaniu wzięło udział 20 reprezentantów polskich uczelni i instytutów badawczych, jednak w całym 2015 r., w trakcie 3 sesji w Krakowie i 2 sesji odbywających się w ramach Dni NCN  w Szczecinie, w szkoleniu uczestniczyło łącznie ponad 200 osób.  

Podobnie jak w poprzednich edycjach, warsztaty pomogły w nawiązaniu bliższej współpracy pomiędzy pracownikami administracyjnymi jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Uczestnicy ponownie pozytywnie ocenili szkolenie, doceniając możliwość  pogłębienia praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z formalną obsługą projektów badawczych.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za  udział, współpracę i zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz cenne uwagi, które pomogą nam lepiej wspierać grantobiorców w codziennej pracy.