wt., 22/12/2015 - 10:40

Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2015 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN:

  • HARMONIA 6, MAESTRO 6, SONATA BIS 4, ogłoszonych 16 czerwca 2014 r.
  • OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8, ogłoszonych 15 września 2014 r.
  • ETIUDA 3, FUGA 4, SYMFONIA 3, ogłoszonych 15 grudnia 2014 r.
  • OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9, ogłoszonych 16 marca 2015 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.