śr., 23/12/2015 - 08:01

Przedstawiamy szczegółowe zestawienia statystyczne dotyczące rozstrzygniętych w listopadzie br. konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9.

W otwartym dla wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień lub tytuł naukowy, konkursie OPUS 9 do NCN wpłynęło 2112 wniosków, z czego finansowanie otrzymało 425 projektów. Zobacz zestawienie.

Osoby nieposiadające stopnia doktora złożyły w konkursie PRELUDIUM 9 1427 wniosków. Finansowanie przyznano 336 projektom. Zobacz zestawienie.

Naukowcy, którzy stopień doktora uzyskali nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, mogli składać wnioski w konkursie SONATA 9. W sumie do NCN wpłynęły 724 wnioski, spośród których do finansowania zakwalifikowano 142 projekty. Zobacz zestawienie.