pon., 31/10/2016 - 10:03

Dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński w dniach 26-27 października uczestniczyli spotkaniu pt. „Strategies for Widening Excellence and Closing the Knowledge Divide in Europe". Odbyło się ono w Budapeszcie przy okazji posiedzenia prezesów akademii nauk państw Grupy Wyszehradzkiej i zostało zorganizowane przez Science Europe oraz Węgierską Akademię Nauk. Uczestniczyli w nim przedstawiciele agencji finansujących, akademii nauk i organizacji naukowych z całej Europy. Dyrektor Błocki został zaproszony do wygłoszenia jednego z głównych przemówień na tym spotkaniu. Dotyczyło ono przede wszystkim dysproporcji w finansowaniu w ramach programu Horyzont 2020, a w szczególności w grantach ERC, pomiędzy starymi a nowymi członkami Unii Europejskiej. Jedną z najważniejszych kwestii poruszonych w wystąpieniu były aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące wynagrodzeń w programach europejskich, które są bardzo niekorzystne dla krajów naszego regionu. Tekst w języku angielskim jest dostępny tutaj.