pt., 16/12/2016 - 12:57

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie QuantERA 2017 z obszaru technologii kwantowych, który zostanie ogłoszony w styczniu 2017 r. w ramach programu koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki.Zakres merytoryczny wniosków powinien obejmować jeden lub kilka z następujących obszarów:

  1. Quantum communication
  2. Quantum simulation
  3. Quantum computation
  4. Quantum information sciences
  5. Quantum metrology sensing and imaging
  6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Konkurs będzie obejmował dwa etapy. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek skróconym, tzw, pre-proposal, na drugim – wniosek pełny, tzw. full proposal. Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017.

Kryteria oceny projektów:

  1. Excellence,
  2. Impact,
  3. Quality and efficiency of the implementation.

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Przewidywany termin składania skróconych wersji wniosków (tzw. pre-proposals): 15 marca 2017r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie oraz na stronie.


Kontakt: