czw., 22/12/2016 - 10:49

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego i pełnego sukcesów Nowego Roku 2017

życzą

Dyrekcja, Rada oraz pracownicy Narodowego Centrum Nauki