czw., 05/01/2017 - 14:35

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Śląskim zapraszają do udziału w konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia w Katowicach. Narodowe Centrum Nauki jest partnerem wydarzenia.

Będzie to czwarta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych mających na celu przedyskutowanie wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Finałem prac będzie zaplanowany na wrzesień 2017 Narodowy Kongres Nauki, na którym przygotowana zostanie nowa „konstytucja” dla polskiej nauki.

Podczas konferencji zostanie podsumowany obecny stan ścieżek rozwoju młodej kadry naukowej. Będzie mowa o wyzwaniach i zagrożeniach, a także o systemie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych. Polskie praktyki dotyczące ścieżek kariery młodej kadry naukowej porównane zostaną z praktykami w najważniejszych europejskich kulturach akademickich.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronach Narodowego Kongresu Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.