czw., 09/02/2017 - 08:17

W dniach 23-24 lutego w Poznaniu odbędzie się piąta z dziewięciu zaplanowanych konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki. Spotkanie obędzie się pod hasłem „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”. Narodowe Centrum Nauki jest partnerem wydarzenia.Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe odnoszące się do tworzenia systemów wspierania doskonałości naukowej. Przedyskutowane będą problemy związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych oraz oceną aktywności naukowej pracowników w kontekście oceny parametrycznej. Nie zabraknie wrażliwych tematów związanych z ewaluacją jednostek naukowych oraz finansowaniem działalności naukowo-badawczej.

Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polską Akademią Nauk.

Zachęcamy do rejestracji i zapoznania się z programem konferencji.

Więcej informacji na stronie www.nkn.gov.pl, tam też będzie można śledzić transmisję na żywo z konferencji.