śr., 15/02/2017 - 11:35

Przypominamy, że w związku z przejściem na elektroniczny system składania wniosków, począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., wnioskodawca/podmiot realizujący ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF. Kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.

Instrukcja zakładania konta podmiotu publicznego na platformie ePUAP jest dostępna tutaj. Pod tym linkiem można sprawdzić, czy dany podmiot figuruje już w książce adresowej elektronicznych skrzynek podawczych udostępnionych przez podmioty publiczne. Więcej informacji znajduje się w Strefie Urzędnika na stronie epuap.gov.pl.