wt., 28/02/2017 - 10:52

W zakładce Statystyki konkursów dostępny jest już zaktualizowany moduł, umożliwiający samodzielne generowanie zestawień statystycznych dla konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2016. Przy wykorzystaniu tego narzędzia możliwe jest samodzielne generowanie podstawowych zestawień danych dotyczących rozstrzygniętych konkursów NCN.Moduł został uzupełniony o dane dla 2016 r. Zakres danych obejmuje: typ konkursu, konkurs, grupę nauk i panel naukowy, wysokość przyznanego finansowania, typ jednostki, województwo, płeć i tytuł/stopień naukowy laureata konkursu.

Dane, będące podstawą zestawień, zostały zaktualizowane o skuteczne odwołania od decyzji o nieprzyznaniu finansowania, rezygnacje wnioskodawców oraz aneksy do umów. W przypadku konkursu POLONEZ wykazane zostały też wnioski zakwalifikowane z listy rezerwowej.