pt., 10/03/2017 - 11:56

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim zapraszają do udziału w konferencji „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?”, która odbędzie się w dniach 29-30 marca w Lublinie. Narodowe Centrum Nauki jest partnerem wydarzenia.

Będzie to szósta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych mających na celu przedyskutowanie wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Finałem prac będzie zaplanowany na wrzesień 2017 Narodowy Kongres Nauki, na którym przygotowana zostanie nowa „konstytucja” dla polskiej nauki.

Podczas konferencji zostanie poruszony temat kształcenia zorientowanego na studenta/doktoranta, procesów rekrutacyjnych w całym cyklu kształcenia wyższego oraz weryfikacji efektów kształcenia. Ważnym wątkiem dyskusji będzie przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy przez organizację praktyk zawodowych, staży i wymian międzynarodowych. Omówione zostaną również prognozy zatrudnienia absolwentów, potrzeby rynku pracy i formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Szczegółowe informacje, w tym program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronach Narodowego Kongresu Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.