pt., 26/01/2018 - 12:30

Informujemy, że została opublikowana ostatnia lista rankingowa w konkursie MINIATURA 1. Zachęcamy do odwiedzenia podstrony z wynikami. W konkursie MINIATURA 1 wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła 29 972 208,00 zł. W ramach konkursu sfinansowano m.in. 520 badań wstępnych, 87 badań pilotażowych, 56 wyjazdów badawczych, 45 wyjazdów konferencyjnych oraz 35 kwerend.

MINIATURA to konkurs na pojedyncze działania naukowe dla naukowców ze stopniem doktora. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Centrum, pierwszy nabór wniosków na tzw. „małe granty” był prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów został skrócony.